Västra Götalandsregionen

För framtidens energisystem

En stark ekonomi och ett innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv med trygg och långsiktig hållbar energiförsörjning. Det är målet för Västra Götalandsregionens utvecklingsarbete inom energiområdet.

Därför satsar vi på förnybar energi och energieffektivisering, satsningar som skapar klimat- och miljövinster och nya jobb i Västra Götaland. Vi stödjer bland annat projekt inom energieffektiva byggnader, solkraft, vindenergi och bioenergi.

Tillsammans arbetar vi för att uppnå våra klimat- och miljömål, samtidigt som den regionala och nationella utvecklingen främjas.

www.vgregion.se