UBAB

Sandwichelement i betong

250 mm isolering ger U-värdet 0,124 W/m2K. Ett sandwichelement består av två lager betong och ett mellanskikt av isolering. Tjockleken anpassas efter önskat U-värde. Garanterat tätt utan problem med fukt – fungerar under husets hela livslängd.

Ytterskivan kan ges olika strukturer, mönster, reliefer och färger för att få en variationsrik exteriör. Hela stommen kan beställas utvändigt målad och med färdigt monterade fönster.

UBAB tillverkar delarna i fabrik och monterar sedan ihop dem till en stomme på byggarbetsplatsen. Snabbt och smart! Ett hållbart byggsystem.

www.ubab.com