Sweco

Rådgivning och projektstyrning av hållbara projekt.

Sweco är ett internationellt teknikkonsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster med högt kunskapsinnehåll. Uppdragen handlar om allt från förstudier, utredning och strategisk planering till design, konstruktion, projektering och projektledning. Våra ingenjörer, arkitekter och miljöexperter samverkar för att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

I Sverige erbjuder Sweco ett brett utbud av tjänster inom arkitektur, byggkonstruktion, installation, infrastruktur, vatten & miljö, projektledning, energisystem, IT för samhällsutveckling och industri.

Swecos tjänster efterfrågas inom ett stort antal marknadssegment, exempelvis  tillverkningsindustri, processindustri, miljö, energi, infrastruktur, bygg, fastighet och transport.  Bland de offentliga kunderna märks kommuner, statliga verk och myndigheter.

www.sweco.se