Sjömarkenshus & Byggsystem AB

Goodfeel byggsystem är husbyggsatser för rationellt lösvirkesbyggande av lågenergihus/passivhus. Byggsystemet är flexibelt och passar lika bra för arkitektritade villor som standardhus.

Vi levererar Goodfeel husbyggsats i hela Sverige.Byggsystemet är ett modernt och rationellt sätt att bygga välisolerade och energisnåla hus med miljövänliga material. Tack vare genomtänkta lösningar och noga utvalda material kortas byggtiden samtidigt som noggrannheten ökar. Som brukare får man hög boendekomfort och låga driftkostnader. Vi har även typhus med så kort som tre till sex veckors leveranstid.

www.sjomarkenshus.se