REC-Indovent

REC Indovent arbetar med kundanpassade lösningar av värme och ventilationssystem inom segmentet energi och miljö. Vi har under 15 år levererat system till lågenergi- och passivhus.

REC Temovex 250S-EC-RS:

• ECO2 – styrsystem för lågenergi- och passivhus

Innehåller:
- Forcerat värme och kylflöde
- Bras/spisfläktsfunktion
- Energisparfunktion
- Rums- eller frånluftsreglering 

• Lägst elförbrukning (sfp-värde) i klassen*)

• Tystast i klassen*)

* Enligt Energimyndighetens test (feb. 2010) Läs mer på energimyndigheten.se/hushall/tester/FTX-aggregat.

www.rec-indovent.se