Claessons Trätjära

Linullsisolering

Claessons Trätjäras affärsidé är att fylla behovet av traditionsenliga underhållmaterial för att vårda och bevara både hus och skepp.

Ett av materialen de arbetar med är linulll - en ovanlig vanlig byggisolering för dig som vill bo i ett sunt och miljövänligt hus. Den är mycket lämplig som tilläggsisolering i äldre hus eller som vägg- och bjälklagsisolering i nya byggnader utan plastskikt. Linfibern är ihålig och därför kan den ta upp, hålla och avge fukt, vilket ger ett mycket behagligt och fuktutjämnat inomhusklimat. 

Linisolering har hög värmelagringskapacitet och är ett effektivt ljudisoleringsmaterial. Lin är ett organiskt material som är förnyelsebart och ingår i det naturliga kretsloppet.

www.claessons.com