Energibyggare - var med och bygg det energieffektiva Sverige

Från 31 december 2020 ska alla nybyggen och stora renoveringar vara nära nollenergibyggnader. För att klara det görs nu en massiv satsning på kompetensutveckling i branschen.


Målsättning: I ett första steg ska 500 personer utbildas till handledare. Dessa handledare ska sedan utbilda personal direkt ute på arbetsplatser runt om i Sverige.

Beskrivning: Energibyggare är en webbaserad utbildning som riktar sig till hantverkare och installatörer och ger ökad kompetens i energieffektivt byggande och förnybar energi. Syftet är att öka kunskapen inom det egna teknikområdet och förståelsen för hur olika teknikområden påverkar varandra, både under byggnations-/renoveringsprocessen och i byggnadens framtida livscykel. Utbildningen är uppdelad i flera interaktiva moduler. Den kan genomföras vid olika tillfällen och fungerar både för självstudier eller i grupp under ledning av en handledare – allt beroende på vad som passar på arbetsplatsen. Som godkänd Energibyggare kan utbildningen registreras i den till ID06 kopplade kompetensdatabasen.

Projektets uppgift är att utbilda handledare som sedan ska utbilda personal direkt ute på arbetsplatser runt om i Sverige. Utbildningen är avgiftsfri och på energibyggare.se kan man anmäla sig till handledarutbildningen.

Passivhuscentrum Västra Götaland har varit med och tagit fram utbildningsmaterialet, utbildar handledare och sprider information om utbildningen till berörda yrkeskategorier.

Resultat: Handledarutbildningen kommer att ges på ett stort antal orter under 2016 och 2017. Under våren 2016 har över 200 handledare utbildats.

Tidsplan: Projektet har namnet BUILD UP Skills SWEBUILD, startade 2014 och pågår fram till 2017.

Medverkande: Energikontoren Sverige, Sveriges Byggindustrier, WSP, NCC, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Installationsföretagen, Teknologisk Institut

Vill du veta mer? Kontakta Eva Pedersen, utbildningsstrateg, tel 0734-155094, eva [dot] pedersen [at] passivhuscentrum [dot] se