CO2mpakt-huset: På gång

2017-05-19

Huset invigs av Ing-Marie Odegren, vd Alingsåshem.

I samband med invigningen av det färdiga huset hade vi en byggmässa vid Alströmergymnasiets bygghall.

 

 

2017-05-10

Nu är CO2mpakt-huset redo att möta det nyckfulla vårvädret!

Ett skydd över fönster och dörrar, samt utearmaturen, är det som återstår.

 

 

2017-03-20

Täthetsmätning

2017-03-01

Fönstermontering!

 

 

 

2017-02-21

Nu ska solceller monteras på taket. Bygget får besök av Centerpartiets bostadspolitiske talesperson Ola Johansson. Bygglärare Magnus Lindgren visar den diffusionsöppna underlagsduken som ligger under solcellerna.

 

 

2017-01-17

Ställningar har kommit upp runt huset för att eleverna ska kunna arbeta med taket. Taket kommer att få en ovanlig lösning. Istället för att täcka det med tegel, betongpannor, papp eller vass kommer solceller att utgöra taktäckningen. Dessa är inte levererade än, men ska komma inom kort.

 

 

Tätskiktet är klart!

2016-12-19

Det lackar mot jul, och arbetet med CO2mpakthuset går framåt i rask takt.

 

 

Nu är tätskiktet, i form av OSB-skivor, klart. Efter julledigheterna kan eleverna påbörja arbetet med att isolera huset.

 

 

Stommen är på plats!

2016-11-30

Under de första veckorna händer det mycket på byggarbetsplatsen, stommen är redan uppe.

De första veckorna sedan byggstart har passerat och byggeleverna på Alströmergymnasiet har arbetat hårt. Väggarna restes under vecka 46 och i fredags sattes takstolarna på plats.

 

2016-11-10

Idag var första dagen på CO2mpakt-bygget. Eleverna Zahraa Aldoujaili och Mathias Almrot var först på plats i den temporära bygghallen, som satts upp för projektet.


Den första materialleveransen kom förra veckan, och så fort grunden har placerats rätt börjar arbetet med de första väggarna. Bygg och anläggningsprogrammets årskurs två har teorilektioner på skolan tre dagar i veckan. De resterande två är praktik. Eleverna växlar mellan externa praktikplatser och CO2mpakthuset och från och med nu kommer två elever i taget att bygga på huset varje torsdag och fredag.

 

CO2mpakt – Nu är byggstart nära!

2016-11-01

Efter flera månaders förberedelser har den första materialleveransen kommit. Bygget av CO2mpakthuset kan börja.

Elever på bygg-och elprogrammen på Alströmergymnasiet ska bygga ett Attefallshus i passivhusteknik, med solceller på taket och lösningar för att lagra energi, vilket gör det självförsörjande på el sju månader om året. Nu har den 25 kvadratmeter stora bottenplattan kommit, bestående av tre prefabricerade koljern-element. Nästa vecka sätter allt igång.

Ett väderskydd har uppförts intill skolans bygghall, där bygget ska ske. Projektet kommer att arbetsledas av studenter från Yrkeshögskoleutbildningen Produktionsingenjör med fördjupning inom hållbart byggande, och ska genomföras så verklighetstroget som möjligt för att eleverna ska få till sig kunskaperna på bästa sätt. Det är gymnasieeleverna i årskurs två som ska bygga huset, som en del i deras APL, arbetsplatsförlagt lärande.