Ett projekt att sprida till andra skolor

CO2mpakt är inte bara världens mest energieffektiva attefallshus. Det är också ett projekt för att lära nästa generations byggare att bygga hållbart. Förhoppningen är att andra skolor ska ta efter.

Bojan Krstic lutar sig fram över sågen och visar Lukas Ohlsson hur den ska vinklas. Det är viktigt att snittet kommer rätt.

– Allt har varit roligt med det här projektet. Man får tänka till hur man ska göra ibland, men det mesta har flutit på, säger Lukas.

Sjutton elever i årskurs två på bygg-och elprogrammen på Alströmergymnasiet bygger på huset som en del av sin praktik. De får med sig lärdomar om energieffektivt byggande som de har nytta av när de kommer ut i arbetslivet.

– Det är väldigt mycket tjockare väggar i det här huset, jämfört med ett vanligt hus, säger Lukas.

– Och det måste bli tätt, så att det inte läcker värme vid till exempel fönster, inflikar Bojan.

Just tätheten är något som läraren Magnus Lindgren understryker.

– Eleverna måste förstå hur viktigt det är att vara noggrann, tätheten är avgörande. De ska inte tro att det ska gå att gömma något, allt måste göras rätt. Det är en förståelse de behöver ha när de ska börja jobba, säger han.

Magnus har varit med från start, och arbetat med alla de projekt Passivhuscentrum Västra Götaland haft tillsammans med Alströmergymnasiet. Först var det passivhusfriggeboden, sen CO2mpis-huset som var ett attefallshus i passivhusteknik, och nu uppföljaren CO2mpakt-huset som dessutom har solceller på taket och en energilagringslösning som gör att huset producerar dubbelt så mycket energi som det behöver på ett år.

Projekten har fått mycket uppmärksamhet, och det tror Magnus varit en bidragande orsak till att skolan fått många fler ansökningar till bygg-programmet till hösten.

– Vi utökar nu från 25 platser till 40. Dessutom har vi bjudit in tjejer i årskurs åtta och nio för att visa att byggbranschen är en möjlighet för dem också. Jag tror det är åtta eller nio tjejer som har sökt till hösten, och det är långt fler än vi haft tidigare, säger han.

CO2mpakt -huset kommer att stå klart till skolavslutningen, och är nu till salu. Förhoppningen är att projektet ska sprida sig till andra skolor i landet, för att ge fler elever möjlighet att utbildas i energieffektiv byggande. Byggbranschen är i stort behov av arbetskraft, och de nya reglerna för energieffektivitet vid byggnation kräver att branschen får uppdaterad kunskap om hållbart byggande.

Här kan du läsa mer om CO2mpakt-huset.