Specialist på energieffektivt byggande

YH-utbildningen Byggproduktionsingenjör, hållbart byggande, i Alingsås tar in 20 elever om året. Efter examen har de kompetens för att arbeta som till exempel byggproduktionsingenjör och arbetsledare. Passivhuscentrum Västra Götaland har varit en drivande kraft vid utbildningens tillkomst och stöttar den löpande.

Målsättning: Att ha en aktuell och attraktiv utbildning inom hållbart byggande som motsvarar arbetsmarknadens krav nu och i framtiden.

Beskrivning: Intresset för hållbart byggande växer, med allt fler energieffektiva projekt, och utbildningsbehoven inom branschen är stora. 2013 drog Passivhuscentrum Västra Götaland och Folkuniversitetet i Alingsås igång en tvåårig yrkeshögskoleutbildning som ger kompetens att arbeta som byggproduktionsingenjör och arbetsledare. Den som läst utbildningen får mycket goda kunskaper inom energieffektivt, hållbart byggande.

Inför 2017 är tanken att utbildningen ska uppdateras så att den mer tydligt utgår från ett projektdrivet, verklighetstroget arbetssätt. Större fokus kommer att läggas på digitala verktyg, som BIM, 3D-CAD, kalkyleringsprogram, planeringsverktyg och energiberäkning. Den ”gröna tråden”, det vill säga hållbarhetsfrågorna, kommer också att synas tydligare i varje delmoment.

Resultat: Sedan utbildningen startade 2013 har cirka 20 elever tagits in varje läsår. De som tagit examen har haft lätt att få jobb. Bland annat jobbar de nu som arbetsledare, produktionschef, projektingenjör, kalkylingenjör och biträdande platschef. Kompetensen inom energieffektivt, hållbart byggande kan de implementera i sina respektive verksamheter.

Medverkande: Folkuniversitetet Alingsås.

Passivhuscentrum Västra Götalands roll: Vi var en drivande kraft vid framtagandet av utbildningen och håller kurs inom passiv-och nollenergibyggnader som system, samt enstaka föreläsningar i till exempel hållbara materialval.  Vi sitter också med i ledningsgruppen.

Vill du veta mer? Kontakta Pär Svensson, projektledare Passivhuscentrum Västra Götaland, 0709-138879, par [dot] svensson [at] passivhuscentrum [dot] se

Här kan du läsa mer om utbildningen: http://www.folkuniversitetet.se/Skolor/Yrkeshogskoleutbildning/Yh-oversi...