Utbildningsprojekt

Byggbranschen står inför en gigantisk utmaning. Inom bara några få år skall all nybyggnation och all renovering vara i nära nollenerginivå, enligt EU-direktivet EPBD 2. Det ställer höga krav på ökad kompetens hos beställare, ägare, förvaltare och utförare men ger samtidigt byggbranschen chans att vara i framkant i arbetet med att nå miljömålen.

Konkret handlar det både om att utbilda yrkesverksamma och blivande byggnadsarbetare samt dessa yrkesgruppers utbildare.  Passivhuscentrum Västra Götaland är drivande och deltagande i flera stora utbildningssatsningar. Vi arbetar dessutom med att ta fram och producera läromedel och nya koncept samt med att utveckla komptenshöjande utbildningar för olika kategorier inom byggbranscher.

Bara genom satsningen Energibyggare, som vi genomfört i samarbete med Energimyndigheten, har hundratals yrkesverksamma hantverkare och installatörer fått ökad kompetens inom området energieffektivt byggande.