NeZeR – med fokus på energieffektiva renoveringar

Vilka tekniska lösningar fungerar bäst när man ska renovera energieffektivt? Hur påverkar olika länders lagar och regler möjligheterna att tänka miljövänligt vid renoveringar? Det och mycket annat ska det europeiska forskningsprojektet NeZeR undersöka.

Passivhuscentrum Västra Götaland deltar i NeZeRs workshops. Projektet ska ta fram handlingsplaner för nära noll energirenoveringar i Europa. Projektet, som har EU-stöd och leds av det tekniska forskningscentret VTT i Finland, pågår i tre år. Under den tiden ska fem städer (Stockholm i Sverige, Amsfoort och Rotterdam i Nederländerna, Sestao i Spanien och Timisoara i Rumänien) ansvara för olika frågor.

Sådant som ska undersökas är bland annat vilka tekniska lösningar som fungerar bäst när det gäller att reducera energiförbrukning i byggnader, vilka sociala och ekonomiska aspekter som spelar in och hur lagar, regler och politiska beslut påverkar ambitionen vid renoveringar. Det kommer också hållas en tävling för bästa nära-nollenergikoncept.

Det övergripande målet för NeZeR är att öka andelen nära noll-energirenoveringar i Europa.

Vill du veta mer? Kontakta Karin Ahlström Ullbro, miljöekonom, telefon 0734-269854. karin [dot] ahlstromullbro [at] passivhuscentrum [dot] se