Smarta småhus – hållbart boende helt byggt i trä

Ett hus på hundra kvadratmeter som inte belastar miljön alls vare sig när det gäller materialval eller drift. Det är planen för projektet Smarta småhus som Passivhuscentrum Västra Götaland nu utvecklar.

Mål: Att ta fram det första huset i Sverige som certifieras enligt Living Building Challenge, vilket betyder att det inte får påverka miljön alls.

Beskrivning: Huset är tänkt att vara hundra kvadratmeter och ha plats för en familj med två barn. Det byggs helt i trä, eftersom det är ett material som inte belastar miljön under produktionsfasen (trädet tar upp koldioxid ur luften när det växer). Stommen är av trä, isoleringen är av träfiber, tätskikten är cellulosabaserade och fasaden består av trä. Det byggs enligt passivhustekniken och är självförsörjande på energi genom solceller på taket (tillsammans med ett back-up-batteri.) Det är också självförsörjande på vatten, vilket är nytt i Sverige. Regnvatten, duschvatten och diskvatten samlas upp i en infiltrationsanläggning utanför huset och renas där, och återförs in i huset.

Passivhuscentrum Västra Götaland utvecklar konceptet.

Tidsplan: Projektering 2016 - byggnation 2017 - inflyttning höst 2017 - mätning och utvärdering av byggnaden 2018.

Vill du veta mer? Kontakta Pär Svensson, projektledare, tel 0709-138879 par [dot] svensson [at] passivhuscentrum [dot] se