Stacken i Bergsjön - höghus helt klätt i solceller

Bilder: Annika Söderlund

Det nio våningar höga miljonprogramshuset renoveras stegvis. Det får tjocka väggar, nya fönster och en fasad bestående av 1800 kvadratmeter solceller. När allt är klart kommer huset vara lika värmeeffektivt som ett nybyggt passivhus.

Målsättning: Att renovera ett snart femtio år gammalt höghus till en standard som energimässigt motsvarar ett nybyggt passivhus. 

Beskrivning: 1969 byggdes nio stjärnformade höghus på Teleskopgatan i Bergsjön, Göteborg. Ett av dem gjordes till kollektivhus, med gemensamma lokaler som dagis, matsal och verkstad . Huset är nio våningar högt och har 35 lägenheter. I dag äger de boende huset i en kooperativ hyresrättförening. De ville göra byggnaden mer energieffektiv, och beslutade sig för att genomföra renoveringarna enligt EuroPHit, vilket betyder att arbetet mot ett passivhus sker stegvis och tar hänsyn till om det till exempel redan finns bra fönster som då inte behöver bytas ut. Stacken började med att installera ventilationssystem, därefter tilläggsisolerades taket med 500 mm cellulosafiber. Just nu pågår slutfasen, där nya, energieffektiva fönster sätts in, balkongerna inkluderas i klimatskalet, 250 mm Rockwoll läggs utanpå den befintliga fasaden och solceller monteras som ytskikt på hela fasaden och på taket.  De boende har hela tiden bott kvar i huset.

Stacken före renovering. Bild: Annika Söderlund

Resultat: Det förväntade resultatet är att energianvändningen för uppvärmning går ner från tidigare 213 000 kWh per år till 44 000 kWh per år, vilket ger en besparing på 169 000 kWh per år. Solcellerna kommer att generera ca 90 000 kWh el per år, vilket motsvarar den 90% av den förväntade årliga elkonsumtionen efter att renoveringen är klar.

Passivhuscentrum Västra Götaland sprider kunskap om projektet och ordnar studiebesök.

Medverkande: Kollektivhuset Stacken, Chalmers Byggnadsteknologi, Passivhusbyrån, Helhetshus Arkitektstudio, Bravida, I2,  Effektiv Bygg, LundScience AB, Västra Götalandsregionen, Energimyndigheten, Naturskyddsföreningen. 

Naturskyddsföreningens finansiering genomfördes tack vare försäljning av el märkt med Bra Miljöval.

Vill du veta mer? Kontakta Ingo Theoboldt, Passivhusexpert, 072-373 18 47 ingo [dot] theoboldt [at] passivhuscentrum [dot] se