Länkar

Myndigheter

Boverket 
Energimyndigheten 

Samarbetsorganisationer

Passivhuscentrum samarbetar med andra organisationer som arbetar för att skapa en effektiv och hållbar energianvändning:

CTH - Chalmers Tekniska Högskola 
Ekocentrum
Energikontoren i Sverige
GU - Göteborgs Universitet
Hållbar Utveckling Väst
IG Passivhaus
IVL Svenska Miljöinstitutet
LTH - Lunds Universitet/Lunds Tekniska Högskola
SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
SP SITAC - Sveriges Certifieringsorgan
Sveriges Centrum för Nollenergihus 

 

Internationellt

Energieinstitut Vorarlberg – passivhus i Österrike
Gebaute Passivhaus Projekt
Passiefhuis Platform 
Passivhausinstitut, Darmstadt (Tyskland) - första passivhuscentrat
Passivhus.dk - Danmark
Passive House Institute US

Passive House Solutions UK - Storbritannien
SPHC - Scottish Passive House Centre
The International Solar Cities Initiative
The Passive-On Project
NAPHNetwork - North American Passive House Network

 

Forskning och utveckling

Energi- och byggnadsdesign, Lunds universitet 
Forskningsrådet Formas 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

Övrigt

Aton Teknikkonsult AB – stöd för passivhusutveckling
Byggexpo.se - information kring energisnålt och miljövänligt byggande   
Göteborg 2050
Sweden Green Tech Building - här möts de som drivs av affärer inom miljö- och energiteknik 
The International Solar Cities Initiative
Tuggelite - Sveriges första Ekoby (byggt 1984) med energihushållning som främsta mål
Villa Granbäck, passivhus i Stockholm
Villa Malmborg, passivhus i Lidköping