Villa Björken

Foto:Fiskarhedenvillan

Sveriges första passivhusvilla, med solceller och sedum på taket.

Villa Björken är Sveriges första certifierade villa i passivhusteknik. Den byggdes i Upplands Väsby 2012 för Fiskarhedenvillan AB. Att bygga villor i passivhusteknik är mer utmanande än att bygga flerbostadshus, eftersom villor har jämförelsevis större avkylande ytor än en större byggnad.

Villa Björken är ett tvåplanshus på 193 kvadratmeter. Solceller på takets södra sida producerar cirka 16 kWh/ m2 per år och täcker uppvärmning, varmvatten och fastighetsel för hela huset. Utöver detta tillkommer hushållsel. Takets norra sida är grönt, täckt av sedumväxter.

 

Värmebehov: 13,8 kWh/m2 år (referensarea = 176 m2)

Köpt Energi: (BBR) 15,7 kWh/m2 år (ATemp=193m2)

Huset värms upp via en minivärmepump på 3,4 kW.

 

Arkitekt, idé/utkast: Arkitekt Hans Eek AB

Arkitekt, projektering/byggfas: Bjerking Arkitekter & Ingenjörer 

Konstruktion: Fiskarhedenvillan

VVS: Enerwex 

Energisamordning: IG Passivhus Sverige

 

Här kan du läsa mer om Villa Björken:

http://igpassivhus.se/passivhusdagar-2014-villa-bjorken/

http://media.igpassivhus.se/Villa-Bj%C3%B6rken-Special.pdf

http://www.fiskarhedenvillan.se/no/Vare-hus/Bjorken/

http://www.byggvarlden.se/villa-bjorken-sveriges-forsta-certifierade-passivhus-57614/nyhet.html