Skolan som producerar mer energi än den använder

Stadsskogensskolan i Alingsås är Nordens första plusenergiskola. Byggnaden är ett passivhus, och på taket sitter solceller som producerar så mycket energi att överskottet kan skickas tillbaka till elnätet.

2009 genomförde det kommunala fastighetsbolaget FABS en inbjuden arkitekttävling. En kostnadseffektiv, klimatneutral skola skulle byggas i den natursköna stadsdelen Stadsskogen. Målsättningen var att bygga ett certifierat Nollenergihus enligt FEBY 12, vilket betyder att det är ett passivhus med tillförd förnybar energi som motsvarar användningen.

Fyra år senare invigdes skolan. En 3150 kvm stor byggnad, som rymmer 400 personer, och där lokalerna kan anpassas för att rymma förskola, låg-och mellanstadium. Det finns också idrottshall, slöjdsal och matsal. Byggnaden har bra ljuddämpning och utsikt mot skogen utanför.

På taket sitter 1130 kvm solceller. Tanken var att skolan skulle producera sin egen energi. Det visade sig snart att den producerade mer än så.

2015 såg siffrorna ut så här: Uppmätt energianvändning motsvarar den beräknade (<40 kWh/m2Atemp,år),  tillförd solenergi överskrider den beräknade (55 kWh/m2Atemp).

Här kan du se exakt hur mycket energi som byggnaden producerar och använder:

http://stadsskogenskolan.fabs.se/

Tidsplan: Planering: 2010 – 2011, bygge 2011 - 2012, invigning VT 2013.

Passivhuscentrum Västra Götalands roll i projektet:

Stöd i projektering, utbildning av yrkesarbetare. Medverkan i täthetsmätning (SP).

Medverkande: Bland annat Fabs, Liljevalls Arkitekter i Göteborg, Serneke AB

Vill du veta mer? Kontakta Hans Eek, arkitekt, tel 0708-237766, hans [dot] eek [at] passivhuscentrum [dot] se

Pär Svensson, projektledare, tel 0709-138879, par [dot] svensson [at] passivhuscentrum [dot] se