Sveriges första passivhus

I Lindås söder om Göteborg finns tjugo omskrivna radhus. De är Sveriges första passivhus.

Radhusen började projekteras under nittiotalet och färdigställdes 2001. De är byggda på totalentreprenad av PEAB för Egnahemsbolaget AB. Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP) har genomfört mätningar och provningar under byggtiden och under två år i de färdiga byggnaderna. Efter tio år gjorde SP en uppföljning.

Radhusen har en bostadsyta på 120 m2 per lägenhet. Byggnadsskalen är välisolerade och lufttäta, och varje lägenhet är utrustad med en ventilationsvärmeväxlare. Varje radhuslägenhet har också fem kvadratmeter solfångare som täcker cirka 40 procent av värmebehovet för tappvarmvatten. Dessutom finns en ackumulatortank på 500 liter för lagring av insamlad solvärme. När solvärmen inte räcker finns en värmepatron för extra tillsatsvärme på 900 W.

Installerad effekt 8 W/m2

Genomsnittligt (uppmätt) energianvändning för uppvärmning, varmvatten samt drift av fläktar och pumpar: 35 kWh/ m2 per år, (68 kWh/ m2 inkl. hushållsel). Om radhusen vore byggda på traditionellt vis, med frånluftsvärmepump, skulle de ha krävt ungefär 125kWh/ m2 per år.

De boende är nöjda med sina hus, vad gäller inomhustemperatur, ljudförhållanden, luftkvalitet, energianvändning och ljusförhållanden. De slutsatser SP drog efter studien var bland annat att det är möjligt att bygga passivhus i Sverige, att passiv solinstrålning inte är så viktig, att användningen av hushållsel var högre än förväntat men att den totala energianvändningen nästan halverades jämfört med ett traditionellt byggt hus, och att den något högre investeringskostnaden uppvägs av den lägre energianvändningen.

Huset klarar FEBYs kravspecifikation

Byggherre: Göteborgs Egnahems AB
Arkitekt: EFEM med arkitekt Hans Eek
Konstruktör: WSP Göteborg
Huvudentreprenör: PEAB
Ventilationssystem: Andersson & Hultmark AB
Fönster: Snidex
Byggstart: 1990-talet
Färdigbyggt: 2001
Övrigt: Värmeväxlare: Rec Temovex

Här kan du läsa mer: http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/Milj%C3%B6sekretariatet/E...