Åretruntöppet ishotell i Jukkasjärvi

(Foto:Asaf Kliger www.icehotel.com)

Passivhustekniken används för att kyla istället för att värma. Energin kommer från midnattssolen.

Vanligtvis används passivhustekniken i Sverige för att behålla värme. I Jukkasjärvi har man tänkt tvärtom. Där är det kylan man vill behålla. Icehotel 365 är en permanent del av Jukkasjärvis ishotell som kommer att finnas kvar även på sommaren när all annan is har smält. Tanken är att det ska bli ett centrum för aktiviteter i den fjällnära naturen med Torne älv och midnattssolen. Jukkasjärvi ligger tjugo mil norr om polcirkeln och under sommaren lyser solen motsvarande hundra dagar i sträck.

Det 2100 kvadratmeter stora nya hotellet har en stomme av betong och stål (vanliga vägtrummor!), en effektiv isolering och invändiga kylslingor som sprutas med en blandning av snö och is som kallas snis. Hotellet är byggt enligt passivhusprinciper och har en solcellsanläggning på 875 kvadratmeter som kyler byggnaden under de varma månaderna. Även de varmaste sommardagarna kommer temperaturen att vara fem minusgrader inomhus.

För besökaren som går runt inne i hotellet ser det ut att vara helt och hållet byggt i is. Byggnaden har nio deluxsviter och elva konstsviter, var och en byggd som en egen igloo. Det finns också ett stort galleri med iskonst och en isbar där drinkarna serveras i glas av torneälvsis. Utvändigt är hotellets tak beklätt med sedum och fjällväxter för att passa in i landskapet.

(Foto:Asaf Kliger www.icehotel.com, konstnärer: Ulrika Tallving och Carl Wellander)

Hotellet har både en varm och kall del. (Den varma är 375  kvadratmeter, den kalla är 1725 kvadratmeter). Den kalla delen har ett totalt kylbehov på 14kW när det är 20 grader varmt ute. Per kvadratmeter blir det dryg 8W, vilket ligger långt under passivhuskravet FEBU12 på 15W per kvadratmeter. Om COP för värmepumpen är 2,5 så blir tillförd eleffekt 4,5kW. I den varma delen beräknas värmeförlusterna vara 7,8 kW. Den varma delen har ett uppvärmningsbehov på 25000kWh per år, vilket till stor del täcks av ”gratisenergi” genom förluster från kylaggregat, bastuanläggningar och varmvattenanvändning.

Solcellerna täcker all den energi som behövs till hotellet.

(Foto:Asaf Kliger www.icehotel.com, konstnärer: John Bark och Carli Kasselbäck)

Medverkande:

Beställare: Icehotel AB

Arkitekt Hans Eek AB i samarbete med Archus arkitekter

Energiexpert: Hans Eek

Huvudentreprenör: PEAB

Ventilationssystem: Andersson och Hultmark AB

Konstruktion, el: COWI

Kylanläggning: Teokyl

 

Läs mer på www.icehotel.com

(Foto:Asaf Kliger www.icehotel.com, konstnärer: Luc Voisin och Mathieu Brison)