Brogården i Alingsås - miljonprogram renoverat till passivhus

Alingsåshem var först i landet med att renovera miljonprogramslägenheter med passivhusteknik. Inomhusklimatet blev bättre och energianvändningen minskade med 75-80 procent.

Alingsåshem ville skapa en modell för hur långsiktigt hållbar renovering kan genomföras i ett miljonprogramsområde med trehundra lägenheter och samtidigt involvera de boende i processen.

2006 började planeringen inför renoveringen. De boende involverades tidigt i en dialog kring vad som skulle hända under renoveringen, en dialog som även inkluderade entreprenören Skanska och Hyresgästföreningen. Dialogen hölls igång under hela projekttiden.

Planeringen tog närmare två år, delvis därför att alla boende behövde evakueras till tillfälliga ersättningslägenheter. Hela projektet, inklusive evakueringarna, skedde i etapper, med kontinuerlig utvärdering och dialog.

Första huset tog nio månader att renovera. Ytterväggen revs ner till betongen och ersattes med en helt ny vägg med 48 centimeters mineralullsisolering, värmeväxlare för ventilationsluften installerades, bottenplattan isolerades, fönster byttes och gamla indragna balkonger byggdes in och ersattes med en utanpåliggande lösning. I den sista etappen monterades solceller på tak och balkongfronter. Ju mer byggbolaget Skanska lärde sig om arbetet, desto snabbare gick de andra huskropparna att renovera. Sista huset tog fyra månader. Samtidigt utvecklades hela tiden väggkonstruktionen. Sista generationen vägg var en 41 cm tjock prefab-lösning med bibehållet U-värde. Av stor vikt var också samarbetsformen partnering som tillät kontinuerlig dialog, utvärdering och förbättring av arbetssätt.

I och med renoveringen minskade energianvändningen radikalt. Uppvärmningen minskade från 115 kWh per kvadratmeter före renovering till 19 kWh per kvadratmeter efter.  Lärdomarna från Brogården tas med i nästa renoveringsprojekt i Alingsås, bostadsområdet Noltorp. Här är avsikten att de boende skall kunna bo kvar under renoveringen.

Medverkande: Byggherre: AB Alingsåshem
Arkitekt, ursprungliga byggnader: HSB
Arkitekt, renovering: EFEM Arkitektkontor AB, Creacon AB
Konstruktion: WSP Sverige AB
Rådgivare: Hans Eek AB
Entreprenör i partnering: Skanska Sverige AB
VVS: Andersson & Hultmark AB
El-konsult: COWI AB

Tidsplan: Projektet påbörjades i juni 2007 och avslutades i augusti 2014.

Passivhuscentrum Västra Götalands roll i projektet: Utbildning av byggnadsarbetare och information och marknadsföring av resultatet.

Vill du veta mer?  Kontakta Hans Eek, arkitekt Passivhuscentrum, tel 0708-23 77 66, hans [dot] eek [at] passivhuscentrum [dot] se

Jenny Bengtson, kommunikatör Alingsåshem, tel 0322-617700,  info [at] alingsashem [dot] se

Här finns länkar till reportage och film om Brogården

https://www.alingsashem.se/index.php?page=brogarden---ombyggnad

https://www.alingsashem.se/uploads/pdf/Brogarden_mars13_webbx.pdf

Film om ombyggnaden:

https://www.youtube.com/watch?v=zREuHK2JmYc