Aspö Eko-logi

Illustration: Christina Jonsson, Fingerprint Illustrationer

Skövdebostäder satsar hårt på den ekologiska profilen i sitt nya område Aspö Eko-logi. De försöker uppnå tre miljöcertifieringar samtidigt när de bygger totalt 242 hyresrätter och en förskola i rekreationsområdet Karstorp.

Området runt Karstorpssjön i Skövde är naturskönt och har länge varit en plats dit Skövdeborna vallfärdat för att promenera, bada, besöka lantgården eller dansat på dansbanan. Där finns också ett kolonistugeområde, en biodlarförening och en populär gemensamhetslokal.

Bilder:Mikael Ljungström/Scandphoto

När det blev bestämt att ett nytt bostadsområde skulle byggas i Karstorp beslutade det kommunala bostadsbolaget Skövdebostäder att det skulle ha en tydlig ekologisk profil.  Det blir deras största investering någonsin, på 440 miljoner kronor. Totalt bygger de nu 242 lägenheter i punkthus, fyrbohus, radhus, trygghetsboende och gruppboende. Det blir dessutom en förskola i kommunal regi med fem avdelningar. Byggnationerna sker i etapper, där den sista etappen ska stå klart 1 januari 2018.

Skövdebostäder jobbar med tre miljöcertifieringar samtidigt; Miljöbyggnad nivå Guld, Svanen och Feby 12. Det innebär att alla husen byggs i passivhusteknik, med hållbara material godkända av Svanen. Betongstommarna består av återvunnen ballast. Fasaden på trygghetsboendet består av värmebehandlad furu, och fasaderna på punkthusen av tegel och skiffer. Radhusens ytterväggar målas med slamfärger och taken beläggs med lertegel. Förskolan samt alla hus utom två, som ligger i fel läge, får solceller och/eller solfångare på taken. Solelen nyttjas främst till fastighetsel.

För att värma upp husen används fjärrvärme, varje lägenhet har försetts med små, vattenburna radiatorer. Man återvinner också värmen från spillvatten (tex duschvatten), och tar vara på regnvatten från två av punkthusen som får bevattna den stora, gemensamma köksträdgården. Man har också sått ängsblandning på flera av områdets grönytor, och planterat äppleträd och bärbuskar för att ge en lantlig känsla. Det finns egen komposteringsanläggning, en egendesignad återvinningsstation med behållare under mark, elbilspool, trygg cykelförvaring samt cykelverkstad.

Skövdebostäders förhoppning är att Aspö ska bli en förebild för det moderna ekologiska boendet.

Här nedan finns en sammanställning över den förväntade energianvändningen, köpt energi, för samtliga hus.