Exempel på passivhus

De första passivhusen i Sverige byggdes 2001 i Lindås. Det var tjugo radhus som sedan de byggdes noga har mätts och provats av Sveriges Provnings-och forskningsinstitut. Resultaten visade att energianvändningen är mycket låg, och att de boende är mycket nöjda med sina hus när det gällde inomhustemperatur, ljudförhållanden, luftkvalitet mm.

Nu har över tvåtusen byggnader i hela landet byggts med passivhusteknik och cirka 150 har certifierats, allt från lägenhetshus till villor, skolor och lokaler.

I menyn till vänster kan du välja att titta närmre på några av dem. Där finns även kartor som visar hur du hittar dit.