Passivhus är helt enkelt komfortabla, ekonomiska och energieffektiva hus.

Vi människor och våra hushållsapparater alstrar mycket energi. Passivhus är välisolerade byggnader som till stor del värms upp genom den energi som redan finns i huset.

Idén med passivhus utvecklades i Tyskland på 1990-talet, där man blev överens om att det går att bygga hus utan radiatorsystem, bara man såg till att värmeförlusterna var tillräckligt små. En av eldsjälarna byggde en egen huslänga enligt principerna och fick ett bättre inomhusklimat än allt som hade byggts i Tyskland tidigare.

Passivhuset är prisvärt. De små extrakostnaderna för bättre isolering och värmeväxlad ventilation kan ge lägre totalkostnader redan efter några år, men varierar mellan de olika projekten.

 

Ladda ner vår introduktion till passivhus, där kan du läsa allt om hur man gör för att lyckas.