26
okt

Klimat 2030- Västra Götaland ställer om

 

Den 26 oktober hålls ett lanseringsevent för de strategiska vägvalen, dvs förslag på regionala prioriteringar som ska underlätta ett intensifierat omställningsarbete i Västra Götaland och leda oss mot målet om en fossiloberoende region 2030.

Här finns mer information och anmälan.

 

07
nov

Nordic Architechture Fair

Svenska Mässan, Göteborg

Konferensen Nordic Architechture Fair går av stapeln på Svenska mässan i Göteborg 7-8 november. Konferensen tar ett brett grepp om hållbara städer med ett fokus på människan. Förutom arkitektur kommer frågor om stadsplanering, konstruktion och fastighetsutveckling behandlas. 

Under dessa dagar kommer det finnas möjlighet att besöka en utställning, det finns även ett konferensprogram med talare från hela borden och på leverantörscenen kommer det att visas hållbara, innovativa lösningar som uppfyller morgondagens krav.

Partners är Svenskt Trä, Sveriges Träbyggnadskansli, Sveriges Arkitekter, Svensk Betong, Passivhuscentrum Västra Götaland, Trä- och möbelföretagen. Organisationen Gröna städer kommer att ha en paviljong med fokus på hållbarhet och innovativa, klimatsmarta lösningar. 

I arbetet med mässan bidrar Passivhuscentrum Västra Götaland bland annat genom att planera seminarieinnehållet med teman som rör hållbarhetsfrågor i bygg- och fastighetsbranschen.

Läs mer på https://nordicarchitecture.se/