03
jul

Hållbara samhällen genom nya synsätt 2

Beskrivning av samhällsfrågan  Hur möter vi de stora utmaningar vi har de kommande åren med att inkludera alla i samhället på ett hållbart sätt. Hur kan vi ge förutsättningar att bygga då inga kommersiella aktörer ser vinstmöjligheter. Hur kan vi stödja en demokratisk och socialt hållbar samhällsbyggande i hela Sverige?

Utökad beskrivning av samhällsfrågan  Vi vill visa på goda exempel för att skapa ett hållbart samhälle. Ett flertal kommuner i hela Sverige har visat ett ökat intresse för Byggemenskaper. Byggemenskaper bygger för att bo och inte i första hand för att tjäna pengar.

Medverkande:

  • Anders Lindholm, Exploateringsstrateg, Region Gotland
  • Karin Nyquist, Arkitekt, Passivhuscentrum Västra Götaland

Plats: Södertorg 12, innergården

Tid: 3 juli klockan 13 - 14

Läs mer här.

03
jul

Hållbara samhällen genom nya synsätt 3

Beskrivning av samhällsfrågan  Hur möter vi de stora utmaningar vi har de kommande åren med att inkludera alla i samhället på ett hållbart sätt. Bygga hållbart för och med studenter och flyktingar.

Utökad beskrivning av samhällsfrågan Vi vill visa på goda exempel för att skapa ett hållbart samhälle samt få igång en frågestund och diskussion efter föredraget. Självbyggeriprojekt för flyktingar med ett energieffektivt koncept framtaget av Passivhuscentrum - det sk CO2mpakt-huset; en Attefallsvilla med egen PV-anläggning, energilagring och med sunda byggmaterial. Dagens tredje programpunkt.

Arrangör: Nätverket för byggekologi

Medverkande: Karin Nyquist, Passivhuscentrum Västra Götaland

Plats: Södertorg 12, innergården

Tid: 3 juli klockan 14.15 - 15

Läs mer här.

 

04
jul

Bygga med naturen som coach

Vi står inför stora utmaningar de kommande åren beträffande byggande, globala klimatförändringar och brist på rent vatten. Det finns lösningar som kopierar naturen och som är kretsloppsanpassade och ger lägre driftkostnader i kombination med lägre miljöbelastningar. Vi visar och diskuterar de goda exemplen med förnybara, klimatsmarta och kvalitativa material och system.

Medverkande: Reidar Berglund, Svenska Termoträ AB, Karin Nyquist, Arkitekt, Passivhuscentrum Västra Götaland

Plats: Södertorg 12 Innergården, Visby, Gotland

Tid: 4 juli kl 10.15 - 11.15

Läs mer här.

04
jul

Nära-nollenergirenoveringar med människan i fokus

Behovet av renovering av flerbostadshus från miljonprogrammet är en fråga som varit starkt framträdande i den bostadspolitiska debatten de senaste åren. Är det möjligt att renovera och energieffektivisera på det sätt som behövs för att skona miljön, utan att kompromissa med människans behov?

Medverkande Jennie Wiedeholm, miljö-och energiexpert Hyresgästföreningen, Pär Svensson, projektledare Passivhuscentrum Västra Götaland

Plats: Cramérgatan, H304, Visby, Gotland

Tid: 4 juli kl 14.00 - 14.50

Läs mer här.

05
jul

Krav på livscykelanalys för kommunernas byggande – en nyckel till att uppnå nationella klimatmål?

Bostäder står för 35 % av energianvändningen och är avgörande för att klara klimat- och energimålen. När de nationella byggkraven är för lågt satta går kommunerna före. Vilka möjligheter och hinder ser de kommunala föregångarna? Vad gör regeringen? När inkluderas livscykelanalys i byggreglerna?

Medverkande: Alf Karlsson, Statssekreterare hos bostadsministern, Karin Nyquist, livscykelanalysexpert på Passivhuscentrum Västra Götaland, Johan Gerklev, hållbarhetschef Skanska, Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen, Dennis Jeryd, kommunstyrelsens ordförande Lerum (S).

Tid: 5 juli kl 09.00 - 09.40

Plats: Donners Brasserie, restaurang, Donners plats 3, Visby, Gotland

Läs mer här.

05
jul

Bygga med naturen som coach

Vi står inför stora utmaningar de kommande åren beträffande byggande, globala klimatförändringar och brist på rent vatten. Det finns lösningar som kopierar naturen och som är kretsloppsanpassade och ger lägre driftkostnader i kombination med lägre miljöbelastningar. Vi visar och diskuterar de goda exemplen med förnybara, klimatsmarta och kvalitativa material och system.

Medverkande: Reidar Berglund, Svenska Termoträ AB, Karin Nyquist, Arkitekt, Passivhuscentrum Västra Götaland

Plats: Södertorg 12 Innergården, Visby, Gotland

Tid: 5 juli kl 10.15 - 11.15

Läs mer här.

06
jul

Bygga med naturen som coach

Vi står inför stora utmaningar de kommande åren beträffande byggande, globala klimatförändringar och brist på rent vatten. Det finns lösningar som kopierar naturen och som är kretsloppsanpassade och ger lägre driftkostnader i kombination med lägre miljöbelastningar. Vi visar och diskuterar de goda exemplen med förnybara, klimatsmarta och kvalitativa material och system.

Medverkande: Reidar Berglund, Svenska Termoträ AB, Karin Nyquist, Arkitekt, Passivhuscentrum Västra Götaland

Plats: Södertorg 12 Innergården, Visby, Gotland

Tid: 6 juli kl 10.15 - 11.15

Läs mer här.

20
sep

Rådgivning

Stora torget 3a, Alingsås
Planerar du att bygga passivhus och vill veta mer? Vill du få tid att bolla dina planer med en sakkunnig?

Den 20 september välkomnar vi alla som vill ta del av rådgivning för passivhusbyggande. 

Tid: onsdag den 20 september klockan 15.00-18.00

Plats: Passivhuscentrums lokaler, Stora torget 3a. 

Anmäl ditt intresse genom att maila namn, antal personer som kommer samt telefonnummer till info [at] passivhuscentrum [dot] se, senast den 18/9. 

26
okt

Klimat 2030- Västra Götaland ställer om

Save the date!

Den 26 oktober hålls ett lanseringsevent för de strategiska vägvalen, dvs förslag på regionala prioriteringar som ska underlätta ett intensifierat omställningsarbete i Västra Götaland och leda oss mot målet om en fossiloberoende region 20130.

Mer information kommer.