Nu är programmet klart!

Många intressanta seminarier på Nordic Architecture Fair.

Passivhuscentrum Västra Götalands nya verksamhetschef

Per Andersson är ny tillförordnad verksamhetschef.

Nytt arkitekturpris på Nordic Architecture Fair

Internationell jury bedömer bidragen i tävlingen.

BYGGBRANSCHEN UTBILDAR I ENERGIBYGGNAD

Arbetsgivar- och branschorganisationerna Sveriges Byggindustrier och Installatörsföretagen tar nu över huvudmannaskapet för utbildningen Handledare för Energibyggare

Visby stad bjöd på en vacker arena för en händelserik vecka i Almedalen där de flesta pratade hållbarhet. Smarta städer med hållbara bostäder var i fokus på många arenor.

Vi medverkade i sju seminarier, träffade många intressanta personer och knöt nya kontakter som vi gärna vill inleda samarbete med.

Intressanta diskussioner kom igång efter vårt seminarium om isoleringsmaterial och livscykelanalys.

Seminariets deltagare var intresserade av frågeställningen: Hur kan vi bygga både energisnålt och hållbart?

Stort intresse för vårt seminarium om livscykelanalyser

Jag vill inte ta ansvar för klimatet om vi bygger som vi gör idag. Alla kommuner behöver bli lika bra som Lerum, sade Emma Hult, bostadspolitisk talesperson (MP).

Nära-nollenergirenoveringar med människan i fokus

När människan sätts i centrum anpassas djuprenovering av miljonprogramslägenheten efter de boendes behov.

Självbyggeri är en möjlighet!

Kan CO2mpakt-huset användas i framtida självbyggeriprojekt?

Nya verktyget för livscykelanalyser klart

BM 1.0 mäter byggnaders klimatpåverkan.