Visby stad bjöd på en vacker arena för en händelserik vecka i Almedalen där de flesta pratade hållbarhet. Smarta städer med hållbara bostäder var i fokus på många arenor.

Vi medverkade i sju seminarier, träffade många intressanta personer och knöt nya kontakter som vi gärna vill inleda samarbete med.

Intressanta diskussioner kom igång efter vårt seminarium om isoleringsmaterial och livscykelanalys.

Seminariets deltagare var intresserade av frågeställningen: Hur kan vi bygga både energisnålt och hållbart?

Stort intresse för vårt seminarium om livscykelanalyser

Jag vill inte ta ansvar för klimatet om vi bygger som vi gör idag. Alla kommuner behöver bli lika bra som Lerum, sade Emma Hult, bostadspolitisk talesperson (MP).

Nära-nollenergirenoveringar med människan i fokus

När människan sätts i centrum anpassas djuprenovering av miljonprogramslägenheten efter de boendes behov.

Självbyggeri är en möjlighet!

Kan CO2mpakt-huset användas i framtida självbyggeriprojekt?

Nya verktyget för livscykelanalyser klart

BM 1.0 mäter byggnaders klimatpåverkan.

Falköpings Hyresbostäder har fått 6 miljoner

Statligt stöd för renovering och energieffektivisering

Historiskt beslut

Riksdagen har röstat igenom ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige.

Bild: Marcus Johnson, Leanderfotograf

Livscykelanalys, renovering och hållbara samhällen

Vi arrangerar flera seminarier under Almedalsveckan tillsammans med Naturskyddsföreningen, Hyresgästföreningen och Nätverket för byggekologi.

Ny mötesplats för arkitektur och stadsplanering

Vi deltar i planeringen av Nordic Architecture Fair på Svenska Mässan i Göteborg i höst.