Totalmetodiken- ett räkneredskap för hållbart byggande

Den 15 februari ges en heldagskurs i Göteborg.

Totalmetodiken har bland annat använts på Stockholms stadshus

 

Totalmetodiken hjälper fastighetsägare, byggherrar, konsulter, arkitekter och entreprenörer att göra en lyckad energirenovering där det är möjligt att nå längre i energieffektiviseringen än med traditionella metoder. Kursdeltagarna får kunskap om helhetsgrepp i byggnaders energifrågor, maximering av energibesparing, systematiska arbetssätt i energirenovering och kvalitetssäkring.

Utgångspunkterna i Totalmetodiken är fastighetsägarens avkastningskrav på investerat kapital (internräntan) och en vilja att minska energianvändningen mer än man åstadkommer med andra metoder på marknaden. Grunden är en noggrann analys av fastigheten.

I Totalmetodiken tänker man i åtgärdspaket istället för på enskilda åtgärder. Åtgärderna i paketet uppfyller tillsammans lönsamhetskraven och tillsammans minskar åtgärderna fastighetens energibehov drastiskt.

Kursen ges av Belok, som initierades 2001 av Energimyndigheten för att driva utvecklingsprojekt och testa nya metoder, produkter och system. Totalmetodiken har använts i många olika typer av byggnader, från ishallar till kontor och har fått stor spridning i landet. Till exempel har den används på Stockholms stadshus, Norrtäljeanstalten, Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg (byggnad 115) och Chalmers teknikpark. Genomförda projekt visar energibesparingar på 30-60 procent och en lönsamhet på över 15 procent.

Här kan du anmäla dig: http://belok.se/totalprojekt/pagaende-projekt/