Sveriges största passivhus blev Årets Bygge

Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg är ett 12 700 kvadratmeter stort plusenergihus.

Foto: Region Skåne / Terje Östling

– Det är bra och viktigt att ett passivhus får utmärkelsen, vi hoppas att det banar väg för fler plusenergibyggnader. Denna typ av byggande krävs om vi ska nå miljömålet noll utsläpp av växthusgaser 2050, säger Marie Grahn, tillförordnad verksamhetschef på Passivhuscentrum Västra Götaland.

Det vinnande huset, som ritats av BSK Arkitekter, inrymmer rättspsykiatrisk vård, forskning och utbildning. Det har 51 vårdplatser och näst högsta säkerhetsklassningen, vilket innebär att byggnaden är rymningssäker. Huskropparna är placerade så att de bildar tre mindre innegårdar, där patienterna bland annat har tillgång till egna odlingslotter.

Huset är byggt som ett passivhus, med 80 procents värmeåtervinning av frånluften. På taket finns 130 kvadratmeter solfångare och 1250 kvadratmeter solceller, dessutom finns ett 45 meter högt vindkraftverk och geotermiska lösningar för att lagra energi. Sammantaget producerar huset mer energi än det använder.

Vid Årets Bygge-galan på Cirkus i Stockholm i måndags korades huset av bostadsminister Peter Eriksson.  I juryns motivering hade man bland annat tagit fasta på husets ljus och rymd, och att byggnaden aktivt bidrar till samhällets energibalans. Dessutom att man valt långlivade material som kan åldras vackert. Årets Bygge delas ut av tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. 

Huset vann dessutom priset för Årets Fasad, vilket delas ut av SPEF, Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening. De motiverade priset så här:

”Den innovativt utformade fasaden präglas av en livfullhet och elegans som tydligt indikerar kvalitet och noggrannhet. Utformningen är harmonisk samtidigt som det leker med våra sinnen och retar spänningsnerven på ett lustfyllt sätt.”

Här kan du läsa mer: