Stort intresse för vårt seminarium om livscykelanalyser

Jag vill inte ta ansvar för klimatet om vi bygger som vi gör idag. Alla kommuner behöver bli lika bra som Lerum, sade Emma Hult, bostadspolitisk talesperson (MP).

Det var mycket folk som hade sökt sig till vårt seminarium på Donners Brasserie i Visby. Almedalsveckans fjärde dag inleddes med ett intressant samtal om hur vi ska minska energianvändningen och klimatpåverkan från byggandet och vad kommunerna kan göra för att påverka i positiv riktning. Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande och moderator för seminariet inledde med att fråga hur byggnader kan dra sitt strå till stacken i vårt gemensamma arbete med att uppnå de klimat- och energimål som satts upp på nationell nivå.

Dennis Jeryd (S), kommunstyrelsens ordförande i Lerums kommun berättade att 50% av alla villor i Lerum byggs med en energianvändning som ligger 50% under Boverkets krav. Lerums kommun har en vision att bli Sveriges ledande miljökommun 2025. Kommunens ambitiösa målsättning har lockat till sig miljöengagerade medarbetare som ständigt letar efter möjligheter som kan göra bostadsbyggandet mer energisnålt. Men det finns mer att göra i arbetet med att minska energianvändningen i kommunens bostadsbestånd, exempelvis när det gäller materialval. Här finns ett behov av ett bra verktyg som kan underlätta det arbetet.  

Det Lerum efterfrågar är under framtagande. Karin Nyquist, projektledare för LCA på Passivhuscentrum Västra Götaland, berättade att det i höst kommer att släppas ett enkelt verktyg för LCA-beräkningar. IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram ett öppet, gratis och transparent verktyg för livscykelanalyser för byggbranschen. Det kallas Byggsektorns miljöberäkningsverktyg, eller BM 1.0 och ska hjälpa byggsektorn att räkna ut vilken klimatpåverkan byggnader har och hur man kan minska utsläppen.

- Det är viktigt att Lerum går före men de gör det eftersom de nationella verktygen saknas. Jag vill inte ta ansvar för klimatet om vi bygger som vi gör idag, sade Emma Hult, bostadspolitisk talesperson (MP). Alla kommuner behöver bli lika bra som Lerum, menar hon.

Hållbart byggande är ett viktigt mål för regeringen och Boverket har uppdraget att säkerställa att det finns nationella verktyg som främjar energieffektivt byggande.

Hur kommer eventuella förslag på nya reformer från Boverket att tas emot, undrade Johanna Sandahl. Karin Nyquist menade att det är bra om det finns möjlighet för kommunen att ställa fler krav i samband med bostadsbyggande. Ett krav skulle kunna vara att ta fram en livscykelanalys. För att uppnå hållbart byggande behöver synen på hur ett byggprojekt räknas hem förändras. En marginell extrakostnad exempelvis genom bra materialval i investeringsfasen kan räknas hem flera gånger om genom lägre driftkostnad under byggnadens första 50 år.

- Skanska vill utmana alla beställare att kräva certifiering och att en miljökalkyl sätts upp, sade Johan Gerklev, hållbarhetschef på Skanska.

Skanska har redan tagit ansvar och satt som mål att de ska vara klimatneutrala genom hela värdekedjan, dvs hela livscykeln för en byggnad ska ingå. I alla byggprojekt används klimatkalkyler och LCA är integrerat i Skanskas affärsplaner. Om kommunen får mer frihet i att ställa miljömässiga krav i byggprojekt underlättar det för oss i vårt arbete mot vår vision, sade Dennis Jeryd.

Catharina Winberg, kommunalråd från Växjö, ville veta vem som är lämpligast att göra analysen, beställaren eller entreprenören? Dennis Jeryd och Karin Nyquist menade båda att det är bra med en oberoende part. Karin Nyquist tryckte också på att den indata som används i ett analysverktyg måste vara tydligt redovisad. Tanken med BM 1.0 är att det visar exakt vilket material och dess transporter som belastar projektet. Marknaden måste vara kritisk och ifrågasätta indata om den inte redovisas öppet i ett analysverktyg. Johan Gerklev sade att ett verktyg för beräkning av miljökonsekvenser i första hand används av byggherren för att styra sin egen verksamhet. Det synsättet kan sedan föras över till entreprenören.

Avslutningsvis enades alla i panelen om att alla som är delaktiga i framtida byggprojekt måste verka för mer energieffektiva och klimatneutrala byggnader. Och ett viktigt område att utveckla är livscykelanalyser.