Självbyggeri är en möjlighet!

Kan CO2mpakt-huset användas i framtida självbyggeriprojekt?

I Almedalen idag presenterade Nätverket för byggekologi, under temat "Hållbara samhällen genom nya synsätt", hur vi kan Bygga miljövänliga energikloka och kretsloppsanpassade bostäder för och med nyanlända. Självbyggeri för nyanlända erbjuder en meningsfull verksamhet och snabbare integrering i det svenska samhället. Samtidigt skapas arbetstillfällen och utbildning för människor som idag står utanför arbetsmarknaden. Självbyggeri har prövats med gott resultat i Kalix. Karin Nyquist, Passivhuscentrum, berättar om hur CO2mpakt-huset kan användas som ett bra exempel i framtida projekt inom självbyggeri. Förutom nyanlända kan även andra grupper i det svenska samhället som inte har ekonomiska resurser för att skaffa bostad involveras.