Seminarium om nya energikraven för byggbranschen

Den 21 april håller Energibyggare seminarium i Stockholm. Temat är de nya och kommande energikraven i byggreglerna, och den kunskapsutmaning det innebär för bygg-och installationsbranschen.

Nära-nollenergikraven kommer att belysas ur olika synvinklar. Boverket, Miljö-och energidepartementet, Sveriges Byggindustrier, Installationsföretagen, Energimyndigheten, Energikontoren Sverige och SWEBUILD håller i var sin seminariepunkt och ger sin syn på de nya kraven.  

Nya krav på energieffektivt byggande medför att byggbranschen behöver utbildas. Passivhuscentrum Västra Götaland har varit en av de drivande parterna i projektet SWEBUILD att ta fram utbildningen Energibyggare och sprida den i Sverige.

– Vi var med redan från början och kartlade vilken typ av utbildning som byggbranschen behöver och har sedan varit med och skapat utbildningen steg för steg. Vi jobbar även för att sprida information till framtidens byggarbetare, bland annat genom att utbilda yrkeshögskolestudenter till Energibyggare, säger Eva Pedersen, utbildningsstrateg på Passivhuscentrum Västra Götaland.

Och siffrorna är glädjande.

– Målet var att vi skulle utbilda 500 handledare fram till september i år, och det målet är redan nått. I december hade 540 personer utbildat sig till handledare, säger Eva Pedersen, utbildningsstrateg på Passivhuscentrum Västra Götaland.

Handledarna är till exempel platschefer och arbetsledare, som sedan utbildar sin personal på byggarbetsplatsen.  Målsättningen är att utbildningen Energibyggare ska bli en självklar del i den kompetensutveckling som alla byggarbetare genomgår. Energibyggare är en kompetens som efterfrågas allt mer av beställare och byggherrar.

 

Läs mer om seminariet: http://energibyggare.se/2017/02/20/seminarium-om-nya-byggkraven/

 

Vill du vara med på seminariet? Skicka ett mail till johanna [dot] wallin [at] energikontorsydost [dot] se innan 14 april.

 

Se program och inbjudan här: