Nyanlända ingenjörer fick lära sig om energieffektivt byggande

På tisdagen hade vi besök av deltagare från den ettåriga utbildningen NCC Nystart. Deltagarna är nyanlända byggnadsingenjörer, flera från Syrien.

Efter ett inledande föredrag av Hans Eek om energieffektivt byggande i Passivhuscentrum Västra Götalands lokaler fick deltagarna besöka plusenergibyggnaden Stadsskogensskolan och det passivhusrenoverade miljonprogramsområdet Brogården.

– Vi har fått mycket ny information idag, det här är helt nytt för mig, sade Hassan Jaamour.

Hans kurskamrat Samar Jarmoukly bor själv i ett passivhus och hoppas att kunna få jobba med energieffektivt byggande när hon kommer ut i arbetslivet.

– Jag gör praktik på NCC i Uddevalla, jag hoppas att de ska använda denna teknik i sina nya hus, sade hon.

Utbildningen NCC Nystart drivs av NCC och Kunskapsskolans dotterbolag SkillED, både i Stockholm och Göteborg. Tanken är att akademiker som varit etablerade inom byggbranschen i sina hemländer, till exempel arkitekter och byggingenjörer, snabbt ska vidareutbildas och sedan slussas in på den svenska arbetsmarknaden.

– Det finns stora behov av arbetskraft inom byggsektorn, NCC vill ta vara på kompetensen hos de nyanlända och ta en aktiv del integrationsarbetet. Det här är ett win-win koncept, sade Lars Karlsson, som är utbildningsledare i Göteborg.

Utbildningen är på heltid, varav två tredjedelar är teori och en tredjedel praktik.

– De lär sig dels svenska språket, både talspråk och fackspråk, och dels hur vi bygger i Sverige, till exempel hur vi bygger i trä. Medianåldern på våra deltagare är ungefär trettio år, vilket betyder att de har mer än trettio år kvar på den svenska arbetsmarknaden. Utbildningen är en viktig investering, om den hjälper dem att få jobb snabbt, sade Lars Karlsson.

Marie Grahn, tillförordnad verksamhetschef på Passivhuscentrum Västra Götaland är glad över besöket.

– För oss är det självklart att bidra till att denna grupp kommer ut på arbetsmarknaden, sade hon.