Nya verktyget för livscykelanalyser klart

BM 1.0 mäter byggnaders klimatpåverkan.

IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram ett öppet, gratis och transparent verktyg för livscykelanalyser för byggbranschen. Det kallas Byggsektorns miljöberäkningsverktyg, eller BM 1.0 och ska hjälpa byggsektorn att räkna ut vilken klimatpåverkan byggnader har och hur man kan minska utsläppen. Bland annat kan det användas för att klara de nya klimatkraven i Miljöbyggnad 3.0. Den version som nu släpps innehåller generiska data för cirka 150 byggresurser, som betong, sågade trävaror och gipsskivor.

Innan verktyget lanseras i höst ska det testköras. Passivhuscentrum Västra Götaland är en av de aktörer som hjälper till med att prova alla funktioner i programvaran och leta efter buggar.

Bild: Smart Built Environment

Det färdiga beräkningsverktyget släpps publikt i oktober.

– Då har vi ett användarvänligt, LCA-verktyg öppet och tillgängligt för alla. Det är mycket positivt för branschen, säger Karin Nyquist, projektledare för LCA på Passivhuscentrum Västra Götaland.

Dessutom ska verktyget provas skarpt på byggprojekt, så kallade testpiloter, i tolv kommuner. Skanska och Smart Build Environment leder arbetet. Passivhuscentrum Västra Götaland kommer att delta med en testpilot i Alingsås. Projektet pågår fram till 2018 och resultatet skall bli ett antal digitala miljövarudeklarationer, EPD, på byggnadsverksnivå.

Passivhuscentrum Västra Götaland har också deltagit i den studie Kungliga Tekniska Högskolan och IVL Svenska Miljöinstitutet genomförde som föregick framtagandet av verktyget.  

Det händer mycket inom området livcykelanalyser just nu.

– I höst kommer resultatet av en kommunstudie om byggmaterialens klimatpåverkan som genomförts av KTH, IVL och Passivhuscentrum Västra Götaland. I denna studie har man undersökt vilka verktyg som kommunerna använder för att minska klimatpåverkan från byggmaterialen, säger Karin Nyquist.