Nu är Stacken snart färdigt

Huset avtäcks och solcellerna blir synliga

Bilder: Annika Söderlund

Det blå skyddsnätet har tagits bort och ställningarna är på väg att plockas ner. Fasaden, som är helt klädd med totalt 1800 kvadratmeter solceller, syns nu för första gången. Det stjärnformade kollektivhuset Stacken i Bergsjön, som byggdes 1969, har renoverats stegvis till passivhusstandard under tiden som de boende har bott kvar.

Det förväntade resultatet är att energianvändningen för uppvärmning går ner från tidigare 213 000 kWh per år till 44 000 kWh per år, vilket ger en besparing på 169 000 kWh per år. Solcellerna kommer att generera ca 90 000 kWh el per år, vilket motsvarar den 90% av den förväntade årliga elkonsumtionen efter att renoveringen är klar.

Läs mer om Stacken här.

 

Länk till Stackens egen sajt.