Nära-nollenergirenoveringar med människan i fokus

När människan sätts i centrum anpassas djuprenovering av miljonprogramslägenheten efter de boendes behov.

På Hyresgästföreningens arena i Almedalen diskuterades vilka möjligheter som finns att renovera och energieffektivisera  på det sätt som krävs för att skona miljön, utan att kompromissa med människans behov. Pär Svensson, Passivhuscentrum menar att vi redan är långt framme när det gäller tekniken, även avseende LCA, och i de sociala frågorna kan vi mötas. Utmaningen ligger mer i den ekonomiska biten och här måste vi visa de goda exemplen. Ett ex är Alingsåshems trygghetsboende som innebär en högre kostnad i det aktuella bostadsprojektet men där en besparing uppstår på annan plats i kommunen, ett s.k. multiple cashflow. Det viktiga är att se helhetsperspektivet, endast så når vi hållbarhet.