Livscykelanalys, renovering och hållbara samhällen

Vi arrangerar flera seminarier under Almedalsveckan tillsammans med Naturskyddsföreningen, Hyresgästföreningen och Nätverket för byggekologi.

Bild: Marcus Johnson, Leanderfotograf

 

MISSA INTE:

Johanna Sandahl, Emma Hult, Johan Gerklev, Dennis Jeryd, och Karin Nyquist

LIVSCYKELANALYSER I BYGGREGLERNA

Passivhuscentrum Västra Götaland och Naturskyddsföreningen arrangerar den femte juli seminariet

"Krav på livscykelanalys för kommunernas byggande - en nyckel till att uppnå nationella klimatmål." 

Bostäder står för 35 procent av energianvändningen och är avgörande för att klara klimat-och energimålen. När de nationella byggkraven är för lågt satta går kommunerna före. Vilka möjligheter och hinder ser de kommunala föregångarna? Vad gör regeringen? När inkluderas livscykelanalyser i byggreglerna?

Det är frågor som diskuteras av Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl, Emma Hult, miljöpartiets bostadspolitiska talesperson, Johan Gerklev, hållbarhetschef på Skanska, Dennis Jeryd (S), ordförande kommunstyrelsen Lerum, samt Karin Nyquist, projektledare för livscykelanalyser på Passivhuscentrum Västra Götaland.

Plats: Donners Brasserie, Donners plats 3

Tid: 5 juli kl 9-9.40

 

Läs mer här.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pär Svensson och Jennie Wiederholm

RENOVERA UTAN ATT KOMPROMISSA MED MÄNNISKANS BEHOV

Passivhuscentrum Västra Götaland arragerar ett panelsamtal med Hyresgästföreningens Riksförbund under rubriken "Nära-nollenergirenoveringar med människan i fokus".

Behovet av renovering av flerbostadshus från miljonprogrammet är en fråga som varit starkt framträdande i den bostadspolitiska debatten de senaste åren. Är det möjligt att renovera och energieffektivisera på det sätt som behövs för att skona miljön, utan att kompromissa med människans behov?

I samtalet medverkar Jenni Wiederholm, miljö-och energiexpert på Hyresgästföreningen, samt Pär Svensson, projektledare på Passivhuscentrum Västra Götaland.

Plats: Cramérgatan, H304

Tid: 4 juli klockan 14-14.50

 

Läs mer här.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LÖSNINGAR SOM KOPIERAR NATUREN

Passivhuscentrum Västra Götaland deltar i seminariet "Bygga med naturen som coach 2" som Nätverket för byggekologi anordnar vid tre tillfällen under Almedalsveckan.

Reidar Berglund, Svenska Termoträ AB och Karin Nyquist, arkitekt och LCA-expert på Passivhuscentrum Västra Götaland diskuterar goda exempel med förnybara, klimatsmarta och kvalitativa material och system. Lösningar som kopierar naturen och som är kretsloppsanpassade och ger lägre driftskostnader i kombination med lägre miljöbelastningar.

Plats: Södertorg 12, innergården

Tid: 4, 5 och 6 juli klockan 10.15 - 11.15

 

Läs mer här.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BYGGEMENSKAPER

Hur möter vi de stora utmaningar vi har de kommande åren med att inkludera alla i samhället på ett hållbart sätt? Hur kan vi ge förutsättningar att bygga då inga kommersiella aktörer ser vinstmöjligheter? Ett flertal kommuner i hela Sverige har visat ett ökat intresse för Byggemenskaper, som bygger för att bo och inte i första hand för att tjäna pengar.

Byggemenskaper diskuteras i seminariet "Hållbara samhällen genom nya synsätt 2" som Nätverket för byggekologi anordnar. Passivhuscentrum Västra Götalands Karin Nyquist diskuterar med Anders Lindholm, Exploateringsstrateg, Region Gotland.

Plats: Södertorg 12, innergården

Tid: 3 juli klockan 13 - 14

 

Läs mer här.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BYGGA HÅLLBART FÖR OCH MED STUDENTER OCH FLYKTINGAR

Vi visar på goda exempel för att skapa ett hållbart samhälle samt få igång en frågestund och diskussion efter föredraget. Självbyggeriprojekt för flyktingar med ett energieffektivt koncept framtaget av Passivhuscentrum - det sk CO2mpakt-huset; en Attefallsvilla med egen PV-anläggning, energilagring och med sunda byggmaterial.

Seminariet "Hållbara samhällen genom nya synsätt 3" anordnas av Nätverket för byggekologi.

Plats: Södertorg 12, innergården

Tid: 3 juli klockan 14.15 - 15

 

Läs mer här.