Linnéskolans elever fick lära sig om hållbart byggande

Elever från klass fem till och med klass nio besökte Passivhuscentrum Västra Götaland.

Waldorfskolan i Alingsås togs på torsdagen emot av Passivhuscentrum Västra Götalands Eva Pedersen som berättade om hur vi arbetar för att nå klimatmålen.  Hon förklarade att byggsektorn globalt sett står för ca 40 procent av energianvändningen och att det är viktigt att ställa om till ett energieffektivt byggande och renovering.

– Brogården i Alingsås är första exemplet i Sverige där man lyckats passivhusrenovera miljonprogramsområde. Energianvändningen för uppvärmning har minskat med 80 procent, sade hon.

Eleverna ställde många frågor, bland annat undrade de om vi kommer att nå klimatmålen, och hur det ska gå till.

– Vi måste alla bidra med det vi kan och göra bra miljöval. När det gäller byggbranschen så finns både teknik och kunskap, nu måste branschen ställa om. År 2021 kommer helt nya regler gälla. För att klara det håller vi just nu på att utbilda människor i hela Sverige i energieffektivt byggande, sade Eva Pedersen.