”Låt föregångskommuner ta täten för det hållbara byggandet”

Det skriver Passivhuscentrum Västra Götalands utredare Josefin Florell, tillsammans med bland annat Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl i en debattartikel i Fastighetsnytt idag.

Byggandet har kommit igång i rekordfart och regeringen har bestämt att vi år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthuseffekter. Men den så kallade Attefalls stopplag som infördes 2015 har medfört att ett antal av Sveriges kommuner fått kalla fötter när det gäller att ställa krav på energieffektivitet vid nybyggnation.

”Lagen har därmed inte enbart inneburit en förenkling av byggreglerna, utan även en del förvirring”, skriver fem artikelförfattare i en debattartikel som idag publiceras i Fastighetsnytt. 

Författarna föreslår istället ett system där byggreglernas miljökrav annonseras i flera år innan de blir bindande och att kommuner med upparbetad kompetens och erfarenhet inom bygg-och miljöfrågor kan få ställa kommande krav i förtid.

”Hur länge har Sverige råd att vänta innan vi ställer om till en byggsektor som klarar att nå nationella och globala klimat-och miljömål? Att låta föregångskommuner implementera framtida miljökrav i förtid tillvaratar kunskap, möjliggör hållbart byggande och banar väg för övriga aktörer. Vi uppmanar nationella beslutsfattare att ge kommuner och byggbransch denna förutsättning”, skriver artikelförfattarna.

Författarna är:

Josefin Florell, utredare, Passivhuscentrum Västra Götaland
Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen
Nora Smedby, forskare, Internationella Miljöinstitutet vid Lunds Universitet
Åse Togerö, grön utvecklingschef, Skanska Sverige
Anders Wijkman, före detta ordförande Miljömålsberedningen

 

LÄNK TILL ARTIKELN

 

Kunskap inom området

I april 2016 presenterades en avhandling skriven av Nora Smedby som undersöker hur kommuner uppmuntrar energieffektivt byggande och hur dessa initiativ bidrar till mer energieffektivt byggande.