Intressanta diskussioner kom igång efter vårt seminarium om isoleringsmaterial och livscykelanalys.

Seminariets deltagare var intresserade av frågeställningen: Hur kan vi bygga både energisnålt och hållbart?

Nätverket för byggekologi stod som arrangör för seminariet "Bygga med naturen som coach" där Passivhuscentrum Västra Götaland berättade om livscykelanalys (LCA) och hur det kan användas för att minimera miljöbelastningen i byggprocessen.

Reidar Berglund, Svenska Termoträ AB, inledde med att förklara hur produkten termoträ vuxit fram ur en praktisk erfarenhet som visat på att isolering bäst sker med träråvara. På köpet kommer även fler positiva effekter för inomhusklimatet.

Karin Nyquist instämde i att material baserat på förnyelsebar råvara kan ha en miljöfördel jämfört med icke förnyelsebara material.

Produkters fysiska livslängd har också en stor betydelse när en byggkonstruktions miljöbelastning skall bedömas. Ett exempel är t ex plastfolie som ibland används i väggkonstruktioner. Garantin för en plastfolie är max 50 år, men våra hus bör konstrueras och byggas så att de håller mycket längre!

Ju mer energieffektiva hus vi bygger desto mer betydelsefull blir miljöbelastningen från ingående material. Med ett LCA-verktyg kan man jämföra olika materials miljöpåverkan. Verktyget kan även användas för att studera ett specifikt material i syfte att hitta var förbättringspotential finns för att minska produktens totala miljöbelastning.

I den efterföljande diskussionen lyftes arbetsmiljöaspekten och då vikten av att välja ett miljövänligt isoleringsmaterial. Även vikten av att använda en standardiserad miljödeklaration i byggprocessen var något som engagerade åhörarna.