Intensiv kursvår

Under mars månad ges Handledarutbildning för Energibyggare på sju olika orter i landet.

Malmö, Linköping, Falun, Halmstad, Uppsala, Stockholm och Växjö är de sju orter som står på tur för att ge handledarutbildningen. Kursen vänder sig till den som har erfarenhet av byggarbetsplatser eller byggsektorn, och som är intresserad av att handleda byggnadsarbetare och installatörer i det interaktiva utbildningsmaterialet ”Energibyggare”.  Det är ett yrkesöverskridande interaktivt material som ska ge byggsektorn ökad kompetens inom energieffektiva byggnader och förnybar energi.

Utbildningen har tagits fram av branschaktörer;  bland annat Sveriges Byggindustrier, NCC, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Passivhuscentrum Västra Götaland, under ledning av Energikontoren Sverige.

Passivhuscentrum Västra Götaland kontaktar också yrkeshögskoleutbildningar för att låta dem få del av Energibyggarutbildningen.

Till exempel var arkitekt och energiexpert Hans Eek i början av februari på yrkeshögskoleutbildningen Arbetsledare inom Byggproduktion på Hermods i Solna och utbildade 35 personer från årskurs ett och två. Rickard Mårtensson , utbildningsledare på Hermods var mycket nöjd med dagen.

– Det var en väldigt bra dag, Hans är så pedagogisk och kunnig. Det tände ett intresse hos många av deltagarna, de vill gärna utbilda sig mer på området. De ska ju bli arbetsledare, och de behöver ha den här kunskapen och erfarenheten för att kunna bli bra ledare. Dessa frågor är grundläggande för hela branschen, man måste tänka på energifrågorna ner i minsta beståndsdel av ett bygge, säger han.

 

Här kan du läsa mer om utbildningen: 

https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/energi-och-miljo/handledarutbi...