Högt tryck på Energibyggares handledarkurser

Flera av vårens utbildningstillfällen är redan fullbokade.

Anmälningarna till handledarutbildningen för Energibyggare ramlar in. Det blev snabbt fullbokat i Halmstad, Uppsala och Stockholm. I Stockholm fick man utöka antalet platser på kursen till tjugo, men också de försvann snabbt. I Halmstad är Passivhuscentrum Västra Götalands byggnadsfysiker och passivhusexpert Ingo Theoboldt lärare, och i Stockholm är vår projektledare Pär Svensson lärare.

Fortfarande finns det platser kvar i Linköping, Falun, Malmö, Växjö, Jönköping, Kristianstad och Göteborg, men den intresserade bör boka omgående.

Även när det gäller den interaktiva kursen Energibyggare är intresset stort. Fler än tusen personer i landet har nu blivit Energibyggare. Andreas Tövinge, projektledare på byggbolaget Credentia i Norrtälje, gick ”Interaktiv utbildning för Energibyggare” under handledning av byggledare Simon Hellström i Uppsala hösten 2016.

– Utbildningen ger förutsättningar för hur man ska tänka kring energiförbrukning och få insikt i hur man ska planera energieffektivt, säger Andreas.

Energibyggare är en yrkesöverskridande fortbildning för yrkesverksamma byggnadsarbetare och installatörer som ger förståelse för vilken kunskap lågenergibyggnation kräver av samtliga inblandade aktörer. Det är en fyra timmar lång, interaktiv webbaserad utbildning inom området energieffektivt byggande och förnybar energi. Med nya energikrav på byggnader är det viktigt att alla yrkeskategorier som arbetar med att bygga eller renovera har insikt om hur deras arbete påverkar de andras. Energibyggarutbildningen handlar till stor del om byggnaden som system.

I och med den ändring av Plan- och byggförordningen (PBF) som gäller byggnaders energiprestanda, som träder i kraft 1 april 2017, så behöver bygg- och installationsbranschen förhålla sig till de nya kraven som kommer att ställas på byggnader.

Under våren 2017 ges handledarutbildningen på ett antal olika orter runt om i Sverige.

Här är listan: https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/energi-och-miljo/handledarutbi...