Historiskt beslut

Riksdagen har röstat igenom ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige.

En ny klimatlag, nya klimatmål och ett klimatpolitiskt råd. Det beslutade riksdagen på torsdagen att rösta igenom. Klimatlagen, som träder i kraft 1 januari 2018, innehåller bestämmelser för regeringens klimatpolitiska arbete. För första gången får Sverige en lag som innebär att varje regering har en skyldighet att föra en klimatpolitik som utgår från de klimatmål som riksdagen har antagit. Varje regering ska också tydligt redovisa hur arbetet med att nå målen fortskrider. För första gången kommer Sverige att ha långsiktiga klimatmål bortom 2020 och ett oberoende klimatpolitiskt råd som granskar klimatpolitiken.

– Detta är glädjande! Ett viktigt beslut inför framtiden. Nu måste regeringen enligt lag ta hänsyn till klimatet. Byggsektorn står för ungefär 20 procent av landets totala utsläpp av växthusgaser och att minska energianvändningen där blir en del av klimatarbetet, säger Marie Grahn, tillförordnad verksamhetschef på Passivhuscentrum Västra Götaland.

Riksdagen har också klubbat igenom att senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, och att utsläppen därefter ska bli negativa. Negativa utsläpp betyder att utsläppen av växthusgaser är mindre än den mängd koldioxid som tas upp av naturen. För 2030 och 2040 finns nya etappmål.

Det klimatpolitiska rådet håller på att etableras. Det ska bistå regeringen med en oberoende utvärdering av hur väl regeringens politik stämmer överens med klimatmålen. Rådet ska vara på plats när den nya lagen träder i kraft 1 januari 2018.

Det klimatpolitiska ramverket är resultatet av en bred politisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokaterna (samt vissa delar Vänsterpartiet) och har haft Miljömålsberedningens förslag som utgångspunkt.

– Alla länder behöver aktivt visa hur de tar ansvar för klimatfrågan. Dagens beslut visar att Sverige ska fortsätta vara ett ledande land i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets ambitiösa målsättningar. Klimatet kan inte vänta. Klimatlagen är den viktigaste reformen som vår generations politiker genomför för våra barn och barnbarn, säger klimatminister Isabella Lövin.