Från 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser

Regeringen presenterade på torsdagen förslag till ny klimatlag.

En klimatlag, nya klimatmål och inrättandet av ett klimatpolitiskt råd. Det var innehållet i det förslag som statsminister Stefan Löfven och Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, i dag presenterade.

Som långsiktigt klimatmål föreslår regeringen att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Därefter ska utsläppen vara negativa.

– Klimatlagen är historisk och innebär ett epokskifte för Sverige. Precis som vi ska ha ordning och reda i finanspolitiken så behövs ordning i klimatpolitiken. Det här är den viktigaste reform som vår generations politiker kommer att göra för Sveriges unga, våra barn och barnbarn. Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer, sade statsminister Stefan Löfven.

Marie Grahn, tillförordnad verksamhetschef på Passivhuscentrum Västra Götaland välkomnar förslaget.

– Det är mycket glädjande, nu tar Sverige täten! Och mycket kan göras inom bostadssektorn. Mer energieffektiva byggnader kan bidra till att målen uppnås, säger hon.

Förslaget baseras på förra årets överenskommelse inom den parlamentariska Miljömålsberedningen, som Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, samt Vänsterpartiet (i vissa delar) står bakom. Det ska nu granskas av Lagrådet innan det lämnas i form av en proposition till riksdagen i mars. Regeringen föreslår att klimatlagen träder i kraft 1 januari 2018.