Företagens kompetens inom energieffektivt byggande blir allt viktigare

Det kommunala fastighetsbolaget Alingsåshem bygger numera allt i passivhusteknik. Grundkravet i upphandlingarna är att företagen kan energieffektivt byggande.

Foto: Joakim Carlander

– Det handlar om att kunna kvalitetssäkra bygget, säger Alingsåshems vd Ing-Marie Odegren.

Byggnader står för en tredjedel av energianvändningen i Sverige.  För att minska detta kommer i år nya regler om hur mycket energi ett hus får göra av med. Om fyra år, 2021, blir det ytterligare skärpning av nivåerna, då ska alla nya hus och lokaler vara nära-nollenergibyggnader.

Men stora energibesparingar kan också göras i det befintliga beståndet. Miljonprogramshusen, som byggdes på 60-och 70-talen, har nu kommit upp i en ålder då de måste renoveras.

Betalar sig

När Alingsåshem, som är Alingsås kommunala fastighetsbolag, skulle renovera miljonprogramsområdet Brogården valde man att blåsa ut alla lägenheterna ner till betongstommen, och sen bygga ett helt nytt klimatskal i passivhusteknik. Energianvändningen minskade med 75-80 procent.

– Brogården visar svarta siffror idag. Vi har fått den effekt vi ville ha. Det kostar inte mer pengar att bygga passivhus, den minskade energimängden betalar gott och väl den extra investeringen, säger Ing-Marie Odegren.

Brogården Foto: AB Alingsåshem

Bygger SABOs punkthus som passivhus

Bolaget har bestämt att bygga i passivhusteknik i allt de gör framöver. Sju olika områden är på gång. Bland annat ska miljonprogramsområdet Noltorp renoveras, men denna gång ska lägenhetsinnehavarna få bo kvar. Helt nya trygghetsboenden byggs i Noltorpshöjd och i Trollskogen, det blir punkthus; Kombohus Plus, som tagits fram av allmännyttans organisation SABO. Alingsåshem har anpassat Kombohusen till sina egna byggkrav och bygger dem i passivhusteknik. Ett äldreboende håller på att projekteras, och sex stycken småhus med vardera 26 lägenheter planeras för ungdomar och nyanlända.

– Att bygga passivhus är en hygienfråga. Det finns inget annat val om vi inte ska belasta kommande generationer, vi måste bygga klimatneutralt. På köpet får vi god inomhusmiljö. Luften är fräsch, det drar inte från fönster, och lägenheterna blir tysta. Allt det här påverkar människors livsmiljö så mycket, säger Ing-Marie Odegren.

Noltorpshöjd Foto: AB Alingsåshem

Helhetssynen viktig

När bolaget bestämde sig för att renovera Brogården i passivhusteknik fick de lära sig allt från grunden.  Man valde partnering som samarbetsform.

– Det är det minst riskfyllda sättet att jobba.  All kompetens samlades vid samma bord där vi fattade beslut tillsammans. Det var inget ovanligt att vi var femton personer runt bordet. Ingen är under- eller överordnad. Helhetssynen är livsviktig eftersom vi hanterar långsiktighetens och hållbarhetens tre dimensioner: den ekonomiska, den ekologiska och den sociala, säger Ing-Marie Odegren.

Fortbilda i energieffektivt byggande

Även i de nya projekten använder de sig av partnering. Skillnaden nu är att de inte behöver lära sig allt från början, utan kan använda sig av tidigare lärdomar och erfarenheter. Ing-Marie Odegren menar att det är av största vikt för byggföretagen att fortbilda sina anställda i energieffektivt byggande, och rekommenderar utbildningen Energibyggare.

– Om man fått utbildning i energieffektivt byggande blir man mer konkurrenskraftig. På Brogården fick vi lära upp så mycket människor, kompetensen fanns inte. Men nu vill vi att det ska finnas färdigutbildade människor.

Kvalitetssäkring

Vid upphandlingar är Alingsåshem noga med kompetensen.

– Det är ett grundkrav att företagen kan energieffektivt byggande.  Vi tar CV på ledande personal, gör anställningsintervjuer och tar referenser. Kravet på kvalitet är stor när man bygger energieffektivt, man måste ha kunskap om varför man gör på ett visst sätt och vilka konsekvenserna blir om man inte gör rätt. I slutändan handlar det om att kunna kvalitetsäkra bygget.

 

Artikeln finns också på www.energibyggare.se