Fjärdeklassare fick energi-visning på sin egen skola

Stadsskogensskolan i Alingsås är Nordens första plusenergiskola.

Eva Pedersen, utbildningsstrateg på Passivhuscentrum Västra Götaland, gjorde på onsdagen varsin visning för två fjärdeklasser på skolan. Eleverna fick se skolan ur ett energiperspektiv och fick en lektion i vad nollenergihus och passivhus är.

Stadsskogenskolan i Alingsås byggdes med målsättningen att bli ett nollenergihus enligt FEBY 12,vilket innebär att det är ett passivhus med tillförd förnybar energi som motsvarar användningen. På taket monterades 1130 kvadratmeter solceller.

Men huset producerar mer el än det använder, och är därför ett plusenergihus.