CO2mpakt-huset invigdes under pompa och ståt

Ing-Marie Odegren, Alingsåshems vd, knöt upp den gulgröna rosetten och hälsade folk välkomna in i världens mest energieffektiva Attefallshus.

– Husen som byggs nu ska stå i femtio till hundra år. Då krävs kvalitet och långsiktighet. Det här huset som nu är färdigt kan bli någons hem, och då är det ett hem där man får god inomhusmiljö och kan leva hållbart utan att belasta kommande generationer, sade Ing-Marie Odegren.

I samband med invigningen av huset hölls en byggmässa vid Alströmergymnasiets bygghall. Utställarna visade bland annat upp solceller, isolermaterial och miljövänligt trallvirke. En av besökarna var riksdagsledamoten Annika Qarlsson, (C).

– CO2mpakt- projektet är jättehäftigt! Jag har följt det på resans gång. Det gäller att hela tiden fortsätta utmana och utveckla koncept, material och kunskap inom det energieffektiva byggandet. Alingsås ligger långt framme på det här området, det krävs att någon är drivande, sade hon.

Också riksdagsledamot Janine Alm Ericson (MP) fick en visning av huset, som är byggt i passivhusteknik, har ett tak av solceller och en energilagringslösning som gör det självförsörjande av energi åtta månader om året.

– Det här är ett jättebra initiativ för att utbilda framtidens byggare i energieffektiv teknik så att det inte känns svårt eller främmande för dem när de kommer ut på arbetsplatser. Det är så här vi måste bygga för att kunna nå miljömålen, sade hon.

Det är eleverna på Alströmergymnasiets bygg- och elprogram som har byggt huset under vintern och våren. De avtackades och fick ta emot diplom. Viktor Rosander var en av dem.

– Det har varit spännande, många moment som har varit roliga att testa. När man bygger passivhus är det viktigt att man gör saker i rätt ordning, och till exempel sätter tejpen på ett visst sätt, sade han.

En av talarna var Helen Persgren, vice ordförande i miljönämnde i Västra Götaland. Hon menade att ett av de finaste jobben man kan ha är att få bygga saker.

– Eleverna på Alströmergymnasiet skapar framtidstro med framtidens byggande. De har varit med och byggt världens mest energieffektiva Attefallshus. Utvecklingen går fort framåt, till exempel har utvecklingen av solenergi gått snabbare än någon kunnat tro och nu är förnyelsebar energi mer lönsam än fossila bränslen. Förhoppningsvis blir energieffektivt byggande standard på bygglinjer på alla utbildningsorter, sade hon.

Alingsås näringslivschef Magnus Thordmark gjorde en framtidsspaning där han pratade om bland annat 3D-printing av byggmaterial och solceller som blir billigare och billigare och snart kommer att göras tranparenta för att kunna användas som glasfasader.

– De kommande åren ska det byggas mycket. I Alingås ska vi bygga bostäder och infrastruktur för tre miljarder fram till 2026. Det kommer att byggas hållbara byggnader, och då behövs kompetent personal, sade han.

De som ställde ut på mässan var Beijer Byggmaterial, Elterm, Emulsionen, Tommy Byggare, Siga Tejp, iCell, O. B. Wiik, Fastighetsbyrån, Passivhuscentrum Västra Götaland, Alingsåshem, Alingsås Energi och Alingsås kommuns energirådgivning. För underhållningen stod sångerskan Sofi Öijwall, från skolans estet-program, tillsammans med musikerna Thorbjörn Stenson och Christer Svensson.