CO2mpakt-hus med låg miljöpåverkan

Presenteras på Nordiska Passivhuskonferensen 27-29 september.

Passivhuscentrum Västra Götalands utbildningsprojekt CO2mpakt avslutades i våras och ska denna vecka presenteras på konferensen i Helsingfors. Projektet gick ut på att elever på Alströmergymnasiet byggde ett hållbart Attefallshus som är självförsörjande på el åtta av årets tolv månader. Ett av målen var att visa hur man bygger med material som har låg miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Som isolering valdes därför borfri cellulosa och träfiber. Väggarna gjordes 43 cm tjocka för att få plats med isoleringen.

– Om vi istället hade valt PUR eller PIR som isolering, hade väggarna blivit tunnare och den invändiga ytan 2,6 kvadratmeter större. Men att tillverka PIR-och PURisolering kräver mycket energi. Den energi som skulle gått åt för tillverkningen motsvarar den energi som behövs för att värma upp det nuvarande CO2mpakthuset i 33 år. Om man dessutom har en liten värmepump i huset i stället för direktverkande eluppvärmning behövs ännu mindre köpt energi, och då motsvarar energin för tillverkning av PIR/PUR den energi som behövs för att värma upp huset i 100 år, säger Ingo Theoboldt, byggnadsfysiker på Passivhuscentrum Västra Götaland.

Läs mer om CO2mpakt-projektet här.