Centerpartiet vill att Passivhuscentrum Västra Götaland blir nationellt centrum

Ola Johansson, Centerpartiets bostadspolitiske talesperson, kommer att driva frågan i riksdagen. Det berättade han efter ett besök på Passivhuscentrum Västra Götaland på måndagen.

(Marie Grahn och Ola Johansson (C) i CO2mpakthuset.)

 

– Det saknas en oberoende, nationell rådgivningsinstans för energieffektivt byggande. Det byggs mycket bostäder, som ska vara miljömässigt och socialt hållbara, men kompetensen saknas på många håll i landet. Därför behövs en samordnande instans som sprider kunskap så att inte var och en behöver utveckla sina egna lösningar. Passivhuscentrum Västra Götaland har den kunskapen och det vore bra om centret kan få en nationell arena. Centerpartiet har jobbat hårt, både i regionen och nationellt, för att det ska bli så, och vi kommer att driva frågan i riksdagen, sade Ola Johansson.

Ola Johansson fick under dagen en presentation av Passivhuscentrum Västra Götalands pågående verksamhet, bland vad vi gör inom området livscykelanalyser och om miljöekonomi. Han avlutade dagen med ett besök på Alströmergymnasiet, där CO2mpaktbygget pågår.

– Det är ju en vidareutveckling av CO2mpishuset, som jag besökt tidigare. Nu utvecklar man konceptet, ett Attefallshus med solceller på taket och en energilagringslösning, vilket gör det ännu mer spännande. Det är intressant att pröva ny teknik i den lilla skalan och att eleverna får pröva att bygga så här. Alströmergymnasiet är duktigt på att attrahera elever till byggprogrammet. Ett av de största hindren för att få fram tillräckligt många bostäder är att vi inte lyckas få tillräckligt många att utbilda sig inom bygg, därför är det intressant att se hur Alströmergymnasiet arbetar, sade Ola Johansson.