BYGGBRANSCHEN UTBILDAR I ENERGIBYGGNAD

Arbetsgivar- och branschorganisationerna Sveriges Byggindustrier och Installatörsföretagen tar nu över huvudmannaskapet för utbildningen Handledare för Energibyggare

Arbetsgivar- och branschorganisationerna Sveriges Byggindustrier och Installatörsföretagen tar nu över huvudmannaskapet för utbildningen Handledare för Energibyggare - en interaktiv utbildning i energieffektivt byggande, installations- och renoveringsarbete samt förnybar energianvändning.
Energibyggare vänder sig till alla som är verksamma i bygg- och installationsbranschen. Efter genomförd handledarutbildning ska man kunna fungera som handledare för sina arbetskamrater inom det egna företaget. Kursen är uppdelad i sex interaktiva avsnitt som totalt tar cirka fyra timmar att gå igenom; Introduktion – Energibyggare gör skillnad, Värmeisolering, Lufttäthet, Byggnaden som system, Fukt och Installationer.
- Om drygt tre år, den 31 december 2020, ska alla nya byggnader vara nära-noll-energibyggnader. Därför är kompetens inom energieffektivt byggande en mycket viktig komponent för bygg- och installationsföretag. Och det brådskar, säger Åsa Douhan, projektledare Sveriges Byggindustrier.

Kursen, som är avgiftsfri, finns tillgänglig på energibyggare.se.
Från och med hösten 2017 ges utbildningen bland annat av Entreprenörsskolan inom Sveriges Byggindustrier, Installatörsföretagens utbildningsenhet EUU, RISE och Passivhuscentrum Västra Götaland.
I skrivande stund har nästan 2000 personer genomgått utbildningen Energibyggare via en handledare på den egna byggarbetsplatsen. Utbildningen är framtagen inom ett EU-projekt där ledande branschaktörer medverkar.
Energibyggare är en av de utbildningar som kan registreras i ID06 Kompetensdatabas.
Länkar:
www.energibyggare.se
www.sverigesbyggindustrier.se/kurs
www.installatorerna.se

För ytterligare information, kontakta gärna Åsa Douhan, projektledare Energibyggare, Sveriges Byggindustrier, tfn 070-376 38 88, asa [dot] douhan [at] sverigesbyggindustrier [dot] se

Läs mer om utbildningssatsningen här