Alingsåshem får 25 miljoner

Statligt investeringsstöd för bygget av flerfamiljshusen på Noltorpshöjd.

Bygget av de två passivhusen på Noltorpshöjd uppfyller alla kriterier för bland annat energi-och yteffektivitet, samt låg hyresnivå. Därför får det kommunala bostadsbolaget Alingsåshem ta del av regeringens investeringsstöd till nyproducerade hyreslägenheter. Stödet inrättades för att möta behovet av fler små, energieffektiva hyresrätter med rimlig hyra, och gäller både hyresrätter och studentbostäder.

De två punkthusen på Noltorpshöjd ska totalt innehålla 56 lägenheter. I det ena huset kommer det att bli tvåor och treor. I det andra huset byggs trygghetsboende för äldre.

Husen får täta klimatskal och förses med 130 kvadratmeter solceller på taket. Inflyttning för första huset blir hösten 2017 och i det andra huset under våren 2018. För att få utbetalningen ska Alingsåshem visa att bygget har utförts så som man uppgett i ansökan, vilket görs när huset är helt färdigt och kommunen utfärdat slutbevis.

Bild: Alingsåshem