Hållbara material i CO2mpakt-huset

Alla material i CO2mpakt-huset är noga utvalda för att vara så miljövänliga som möjligt.

Trästomme, träfiberisolering, borfri cellulosaisolering, falu rödfärg och linoljelasyr. Det är några av de material som valts ut till CO2mpakt-huset. Tanken har varit att i alla val fundera över vilket som är mest miljövänligt, och sen välja det. Till och med solcellerna är valda utifrån detta kriterium.

– Solcellerna har ingen stor ram av aluminium, som de flesta andra har. De här är mycket bättre ur ett livscykelperspektiv, säger Ingo Theoboldt, byggnadsfysiker på Passivhuscentrum Västra Götaland och den som ritat CO2mpakt-huset.

Ett verktyg som hjälper till att göra rätt miljöval är livscykelanalyser. Någon sådan har inte gjorts på CO2mpakt-huset, livscykelanalyser inom byggbranschen är ännu i sin linda, men Karin Nyquist, projektledare på Passivhuscentrum Västra Götaland, är övertygad om att de kommer bli allt vanligare och viktigare. Hälften av en byggnads utsläpp kommer från själva byggprocessen, för att minska detta kan en livscykelanalys visa vilka material som är att föredra ur miljösynpunkt.

– Just nu händer det mycket på området. Det finns flera forskningsprojekt i Sverige och internationellt. Till exempel har det gjorts studier på flerbostadshus i trä och betong, där resultaten visar att trä har halva miljöpåverkan jämfört med betong. Ett enkelt sätt att minska miljöpåverkan är alltså att byta ut betongen och använda trä istället, säger hon.

Hon tror att livscykelanalyser kommer bli standard inom byggbranschen när det har utvecklats verktyg som vem som helst kan använda och där indata är trovärdiga och säkra.

– Drömmen är att varje produkt du köper hos bygghandeln ska ha en LCA-tag, så att du kan se vilket klimatpåverkan produkten ger. Då blir det lättare att välja mellan två produkter, säger hon.